MENU

Jong versus oud

Fotoserie voor O-magazine t.b.v. het artikel ‘Socialer door de smartphone’ Jongeren versus ouderen vertellen over hun manier van communiceren.
Read More ›