MENU

150 jaar afschaffing slavernij

In 2013 werd in Nederland gevierd dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft. Of dit werkelijk zo is stelde ik door middel van een reeks affiches ter discussie. De oude slavernij zoals wij die kennen uit de geschiedenisboeken bestaat weliswaar niet meer, maar de moderne slavernij in de vorm van uitbuiting is wereldwijd verspreid.